http://aakovalenko.kiev.ua/work/rada/rishennya/news:EkologiaTransportu

Про затвердження нової редакції Київської міської програми „Екологія транспорту"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування", пункту І рішення Київради „Про затвердження „Київської міської програми охорони навколишнього природного середовища на період до 2007 року" від 28.12.2004 р. № 1062/2472 та з метою поліпшення екологічного стану довкілля міста Київська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити нову редакцію Київської міської програми „Екологія транспорту" згідно з додатком.
 
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щорічно при формуванні бюджету міста Києва, Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва та переліку природоохоронних заходів для фінансування з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища, виходячи із фінансових можливостей міського бюджету, враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів  згідно з пунктом 1 цього рішення.
 
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Київської міської ради від 29.11.2001 № 157/1591 „Про затвердження Київської міської програми „Екологія транспорту".
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
 

Київський міський голова

Л. Черновецький

Подання:

Постійна комісія Київради з питань екологічної політики

Голова

А. Коваленко

Секретар

О. Петькун

Погоджено:

Заступник міського голови -
секретар Київради

О. Довгий

Перший заступник голови
Київської міської державної адміністрації

Д. Басс

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації - начальник
Головного фінансового управління
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

В. Падалка

Постійна комісія Київради з питань транспорту та зв'язку

Голова

М. Ламбуцький

Секретар

О. Шевченко

Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Голова

В. Присяжнюк

Секретар

Н. Новак

Начальник Головного управління транспорту,
зв'язку та інформатизації виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

І. Шпильовий

Начальник Управління охорони
навколишнього природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації

В. Трокоз

Начальник управління правової експертизи
проектів рішень та розпоряджень
секретаріату Київради

А. Ярмолюк

 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Київської міської ради  
 „Про затвердження  нової редакції Київської міської програми
„Екологія транспорту"
 
1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення.
 
Запропонований   проект   рішення   передбачає   реалізацію   скоригованих заходів    Київської   міської програми „Екологія транспорту"
 
2. Мета і завдання прийняття рішення.
 
Проект рішення передбачає затвердження скоригованих заходів Київської міської програми „Екологія транспорту" з метою зменшення негативного впливу на довкілля міста автомобільного транспорту та покращання екологічної ситуації.
 
3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.
 
У відповідності із додатком до розробленого проекту планується виконання заходів, які дозволять зменшити негативний вплив на довкілля міста автомобільного транспорту та покращити екологічну ситуацію:
  • використання видів палива, альтернативних моторному;

  • впровадження сучасних технічних засобів для зменшення шкідливих  викидів

    від автомобільного транспорту;
  • підвищення якості моторних палив;

  • поводження з транспортними відходами;

  • заохочувальні заходи для потенційних інвесторів та власників автотранспорту.
Термін виконання рішення 2007-2010 роки.
 
4. Фінансово - економічне обгрунтування.
 
Виконання рішення потребує залучення коштів державного, міського, районних бюджетів, інвестиційних коштів, власних коштів підприємств.
 
5. Прогноз соціально - економічних та інших наслідків видання рішення.
 
Покращання екологічної ситуації у столиці.
 

Голова постійної комісії

А. Коваленко

25 квітня 2008 року
Назад